مجتبی اسدی پسوجانی

متولد 1975 ، سیرجان ،
ایران پذیرفته شده در دانشگاه صنعتی بزرگ طراحی صنعتی تهران ،
1988 درخواست تغییر رشته در سال 1990
B.A در طراحی گرافیک از دانشگاه تهران ،2005
کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه تهران ،1391
موسس و مدیر مسئول آژانس تبلیغاتی مهرتاش عضو موسسه فرهنگی هنری هنرهای زیبا هیئت مدیره ، 2005 ،
سیرجان عضو هیئت انجمن و تعاون هیئت مدیره مرکز تبلیغات ، 2017 ،
سیرجان ریاست انجمن هنرهای تجسمی ، 2015 ،
سیرجان عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

مجتبی اسدی پسوجانی

متولد 1975 ، سیرجان ، ایران
پذیرفته شده در دانشگاه صنعتی بزرگ طراحی صنعتی تهران ، 1988
درخواست تغییر رشته در سال 1990 B.A در طراحی گرافیک از دانشگاه تهران ، 2005
کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه تهران ، 1391
موسس و مدیر مسئول آژانس تبلیغاتی مهرتاش عضو موسسه فرهنگی هنری هنرهای زیبا هیئت مدیره ، 2005 ،
سیرجان عضو هیئت انجمن و تعاون هیئت مدیره مرکز تبلیغات ، 2017 ،
سیرجان ریاست انجمن هنرهای تجسمی ، 2015 ،
سیرجان عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
نقاشی
نقاشی
نقاشی
نقاشی
با من در ارتباط باشید

راه های ارتباطی

Send your message